logodesign-draw-MUT-c

MIEN DONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

logodesign-draw-MUT

 logodesign-draw-MUT-Color

MUT-logo_design

thiep-chuc-tet 2014-a

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ MIỀN ĐÔNG

ĐC: QL 1A, X. Xuân thạnh, H. Thống nhất, T. Đồng Nai
ĐT: (061) 3772668/69 - Fax: (061) 377267
www.mut.edu.vn - Email: ndchien@mut.edu.vn