thiet-ke-logo-newcity-02

Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THÀNH ĐÔ

Logo design, Stationery

thiet-ke-logo-newcity thiet-ke-logo-newcity-02thiet-ke-logo-newcity-cardthiet-ke-logo-newcity-bieumauvp thiet-ke-logo-newcity-bieumauvp-2

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN THÀNH ĐÔ

232 Trần Hưng Đạo, Quận I, TP.HCM
Tel: +848 35120473 Fax: +848 35120475
Email: info@newcitygroup.vn Website: www.newcitygroup.com.vn